Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start praktyki, licencjat, mgr tematy prac magisterskich 2013/2014

tematy prac magisterskich 2013/2014

 1. Tytuł pracy:
  Ultra-zimne atomy w kompaktowym układzie eksperymentalnym

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  W Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni trwają prace nad otrzymaniem kondensatu Bosego–Einsteina w kompaktowym układzie eksperymentalnym. Gotowe są już dwie pułapki magnetooptyczne, układ obrazowania absorpcyjnego i fluorescencyjnego oraz układ pompowania atomów do odpowiedniego podpoziomu zeemanowskiego.
  Celem pracy będzie rozwinięcie istniejącej pułapki magnetycznej i przygotowanie finalnej, na tak zwanym chipie atomowym).

  Wymagania:
  znajomość podstaw fizyki atomowej i optyki, zdolności doświadczalne, motywacja do systematycznej pracy

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki

 2. Tytuł pracy:
  Manipulacja atomami przy pomocy plazmonów powierzchniowych

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  W Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni prowadzone są prace nad wykorzystaniem plazmonów powierzchniowych do kontroli ruchu tak zwanych zimnych atomów. Plazmony powierzchniowe są generowane przy pomocy małych siatek dyfrakcyjnych transmisyjnych i odbiciowych, utworzonych w warstwie złota na podkładzie szklanym. Celem pracy będzie przeprowadzenie eksperymentów związanych z badaniem właściwości luster i pułapek plazmonowych dla atomów.

  Wymagania:
  znajomość podstaw fizyki atomowej i optyki, zdolności doświadczalne, motywacja do systematycznej pracy

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki