Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start praktyki, licencjat, mgr tematy prac licencjackich 2013/2014

tematy prac licencjackich 2013/2014

 1. Tytuł pracy:
  Eksperymenty z ultra-zimnymi atomami

  Opiekun:
  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  W Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni budowany jest układ eksperymentalny, w którym otrzymany zostanie kondensat Bosego–Einsteina. Gotowe są już dwie pułapki magnetooptyczne (2D+ oraz 3D), a także układ obrazowania atomów. Obecnie optymalizowana jest pułapka magnetyczna. Praca będzie polegała na rozwinięciu istniejącej pułapki magnetycznej oraz zaimplementowaniu mikropułapki magnetycznej na tak zwanym chipie atomowym.

  Wymagania:
  znajomość elementarnych podstaw fizyki atomowej i optyki, zdolności doświadczalne, motywacja do systematycznej pracy

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki

 2. Tytuł pracy:
  Zimne atomy i plazmony powierzchniowe

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  W Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni działa układ dipolowego lustra optycznego, będący nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do badania oddziaływań atomów z powierzchniami ciał stałych.
  Praca będzie polegała na rozwinięciu eksperymentu łączącego zagadnienie zimnych atomów i plazmonów powierzchniowych, wytwarzanych na mikrostrukturach ze złota.

  Więcej informacji: prezentacja


  Wymagania:
  znajomość elementarnych podstaw optyki, zdolności doświadczalne, motywacja do systematycznej pracy

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  zaawansowanych materiałów i nanotechnologii

 3. Tytuł pracy:
  Modelowanie rozkładu natężenia pola elektromagnetycznego w pobliżu periodycznych mikrostruktur metalicznych
  Opiekun:
  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  Celem pracy jest numeryczne wyliczenie rozkładu natężeń pola elektromagnetycznego (z zakresu bliskiej podczerwieni) w pobliżu mikrostruktur metalicznych na podkładach dielektrycznych. Do obliczeń będzie można po części wykorzystać już istniejące skrypty i programy. W szczególności, obliczenia będą dotyczyć realnych siatek metalicznych (wraz z ich niedoskonałościami), wykonywanych z użyciem technologii zogniskowanej wiązki jonów (Focused Ion Beam) oraz litografii elektronowej (Electron Beam Litography).

  Wymagania:
  znajomość elementarnych podstaw optyki, motywacja do systematycznej pracy

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  zaawansowanych materiałów i nanotechnologii