Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start praktyki, licencjat, mgr tematy prac licencjackich 2012/2013

tematy prac licencjackich 2012/2013

Praca licencjacka w ramach tematu nr 2 jest obecnie przygotowywana przez Aleksandrę Pławecką.


 1. Tytuł pracy:
  Eksperymenty z ultra-zimnymi atomami – w kierunku kondensatu Bosego-Einsteina

  Opiekun:
  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  W Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni budowany jest układ eksperymentalny, w którym otrzymany zostanie kondensat Bosego–Einsteina. Gotowe są już jego dwie części - tak zwana dwuwymiarowa (dolna) pułapka magnetooptyczna oraz górna - trójwymiarowa. Praca będzie polegała na przygotowaniu wiązek laserowych i pól magnetycznych koniecznych do otrzymania pułapki magnetycznej oraz obrazowania atomów.

  Wymagania:
  znajomość elementarnych podstaw fizyki atomowej i optyki, zdolności doświadczalne, motywacja do systematycznej pracy

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki

 2. Tytuł pracy:
  Zimne atomy i plazmony powierzchniowe

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  W Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni działa układ dipolowego lustra optycznego, będący nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do badania oddziaływań atomów z powierzchniami ciał stałych.
  Praca będzie polegała na udziale w eksperymencie z zimnymi atomami i plazmonami powierzchniowymi, wytwarzanymi na mikrostrukturach ze złota.

  Więcej informacji: prezentacja


  Wymagania:
  znajomość elementarnych podstaw optyki, zdolności doświadczalne, motywacja do systematycznej pracy

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  zaawansowanych materiałów i nanotechnologii

 3. Tytuł pracy:
  Modelowanie rozkładu pola elektromagnetycznego w pobliżu mikrostruktur metalicznych
  Opiekun:
  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  Celem pracy jest numeryczne wyliczenie rozkładu natężenia pola elektromagnetycznego w pobliżu zadanych mikrostruktur metalicznych. Następnie podjęta zostanie próba zaprojektowania struktur, które pozwolą na wygenerowanie pól elektromagnetycznych o zadanym rozkładzie (w szczególności - gradiencie). Obliczenia można rozpocząć po modyfikacji istniejących lub napisaniu własnych programów w języku Python, lub innym zaproponowanym przez studenta.

  Wymagania:
  znajomość elementarnych podstaw optyki, motywacja do systematycznej pracy

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  zaawansowanych materiałów i nanotechnologii