Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start praktyki, licencjat, mgr tematy prac magisterskich 2012/2013

tematy prac magisterskich 2012/2013

Pracę magisterską w ramach tematyki nr 1 (sterowanie pułapki magnetycznej) wykonuje obecnie Tomasz Kopacki.

 1. Tytuł pracy:
  Ultra-zimne atomy w kompaktowym układzie eksperymentalnym

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  W Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni rozpoczęto prace prowadzące do otrzymania kondensatu Bosego–Einsteina w kompaktowym układzie eksperymentalnym. Gotowe są już obie z dwóch koniecznych pułapek magnetooptycznych.
  Celem pracy będzie eksperymentalne przygotowanie optycznej (laserowej) lub magnetycznej (na tak zwanym chipie atomowym) pułapki dla ultrazimnych atomów rubidu.

  Wymagania:
  znajomość podstaw fizyki atomowej i optyki, zdolności doświadczalne, motywacja do systematycznej pracy

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki

 2. Tytuł pracy:
  Manipulacja atomami przy pomocy plazmonów powierzchniowych

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  W Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni prowadzone są prace zmierzające do wykorzystania plazmonów powierzchniowych do kontroli ruchu spowolnionych atomów rubidu. Plazmony powierzchniowe są generowane przy pomocy małych siatek dyfrakcyjnych, utworzonych w warstwie złota. Celem pracy będzie przeprowadzenie eksperymentów związanych z badaniem właściwości luster i pułapek plazmonowych dla atomów.

  Wymagania:
  znajomość podstaw fizyki atomowej i optyki, zdolności doświadczalne, motywacja do systematycznej pracy

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki