Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

praktyki 2012

W roku akademickim 2011/2012 w Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni praktyki odbyli (w ramach tematu nr 1):

Julia Chmielowiec
Krystian Łuszpiński
Aleksandra Pławecka
Jolanta Wyderka

Praktykantom dziękujemy!


Tematy praktyk:

 1. Temat praktyki:
  Eksperymenty z zimnymi i ultrazimnymi atomami

  Opiekun
  dr Tomasz Kawalec

  Opis:
  Celem praktyki jest zapoznanie się z technikami eksperymentalnymi związanymi z ciekawymi zagadnieniami chłodzenia i pułapkowania atomów. Praktyka będzie się wpisywała w nurt prac prowadzących do uzyskania kondensatu Bosego-Einsteina lub eksperymentów z plazmonami powierzchniowymi i zimnymi atomami.
  Termin praktyki: do ustalenia
  Liczba osób: 2-3, w zależności od terminu

  Propozycja kierowana jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  zaawansowanych materiałów i nanotechnologii
  fizyki komputerowej
  fizyki medycznej i biofizyki

 2. Temat praktyki:
  Przygotowanie ELN - electronic lab notebook

  Opiekun:
  dr Tomasz Kawalec

  Opis:
  Celem praktyki jest przygotowanie elektronicznej wersji "lab booka" – programu umożliwiającego zarówno gromadzenie i organizację wyników pracy w laboratorium, ale także wspomagającego zarządzanie projektami.
  Program powinien umożliwiać m.in.: przygotowywanie kopii zapasowych (także na maszynach zdalnych), autoryzację użytkowników, funkcjonalne wyszukiwanie, kategoryzację wpisów pod kątem np. projektów itd.
  Praca bedzie polegać albo na napisaniu programu - wtedy możliwa realizacja pracy licencjackiej w tym temacie, albo na znalezieniu, zaimplementowaniu i skonfigurowaniu istniejącej aplikacji.
  Więcej informacji można znaleźć np. tutaj: http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_lab_notebook
  Termin praktyki: do ustalenia
  Liczba osób: 1

  Propozycja kierowana jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  astronomii
  informatyki stosowanej
  zaawansowanych materiałów i nanotechnologii
  fizyki komputerowej
  fizyki medycznej i biofizyki

 3. Temat praktyki:
  Napisanie apletów na stronę WWW z dziedziny optyki

  Opiekun:
  dr Tomasz Kawalec

  Opis:
  Celem praktyki jest przygotowanie apletów ilustrujących na przykład w postaci wykresów wzory opisujące dyfrakcję i interferencję oraz działanie siatek dyfrakcyjnych, interferometrów Fabry-Perota i innych. Przykładowy aplet, ilustrujący działanie używanego w naszym laboratorium tzw. dipolowego lustra optycznego dla atomów można znaleźć tutaj.
  Termin praktyki: do ustalenia
  Liczba osób: 1

  Propozycja kierowana jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  astronomii
  informatyki stosowanej
  zaawansowanych materiałów i nanotechnologii
  fizyki komputerowej
  fizyki medycznej i biofizyki

 4. Temat praktyki:
  Obliczenia numeryczne rozkładów pola elektromagnetycznego na mikrostrukturach metalicznych

  Opiekun
  dr Tomasz Kawalec

  Opis:
  Celem praktyki jest zapoznanie się z metodami numerycznymi, używanymi do wyliczania rozkładów pola elektromagnetycznego w pobliżu mikrostruktur metalicznych. W szczególności, obliczenia dotyczyć będą zakresu tak zwanego pola bliskiego i plazmonów powierzchniowych.
  Termin praktyki: do ustalenia
  Liczba osób: 1

  Propozycja kierowana jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  zaawansowanych materiałów i nanotechnologii
  fizyki komputerowej
  fizyki medycznej i biofizyki