Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start praktyki, licencjat, mgr tematy prac licencjackich 2011/2012

tematy prac licencjackich 2011/2012

 1. Temat pracy:
  Eksperymenty z ultra–zimnymi atomami

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec

  Opis:
  W Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni budowany jest układ eksperymentalny, w którym otrzymany zostanie kondensat Bosego–Einsteina. Gotowa już jest jego pierwsza część – tak zwana dwuwymiarowa pułapka magnetooptyczna.
  Praca będzie polegała na przygotowaniu wiązek laserowych i pól magnetycznych koniecznych do otrzymania ultrazimnej chmury atomów.

  Wymagania:
  znajomość elementarnych podstaw fizyki atomowej i optyki, zdolności doświadczalne, motywacja do systematycznej pracy

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki

 2. Temat pracy:
  Eksperymenty z zimnymi atomami w lustrze dla atomów

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec

  Opis:
  W Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni działa układ dipolowego lustra optycznego, będący nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do badania oddziaływań atomów z powierzchniami ciał stałych.
  Praca będzie polegała na przebudowie układu próżniowego, optycznego lub magnetycznego w ramach prowadzenia nowych eksperymentów, np. z plazmonami powierzchniowymi.

  Wymagania:
  znajomość elementarnych podstaw fizyki atomowej i optyki, zdolności doświadczalne, motywacja do systematycznej pracy

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki