Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start praktyki, licencjat, mgr tematy prac licencjackich 2010/2011

tematy prac licencjackich 2010/2011

Praca licencjacka w ramach tematu nr 1 została wykonana przez Aleksandra Gajosa, a w ramach tematu 3 przez Tomasza Kopackiego.


 1. Temat pracy:
  Rozbudowa programu do sterowania eksperymentem

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec

  Opis:
  W Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni działa układ dipolowego lustra optycznego, będący nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do badania oddziaływań atomów z powierzchniami ciał stałych.
  Praca będzie polegała na rozbudowie istniejącego programu (napisanego w środowisku LabView) służącego do sterowania eksperymentem. Konieczne będzie dodanie nowych funkcji obsługujących urządzenia włączane do układu eksperymentalnego, jak również przystosowanie programu do potrzeb nowo powstającego eksperymentu z kondensatem Bosego-Einsteina.

  Wymagania:
  znajomość środowiska LabView (lub gotowość nauki)

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  fizyki komputerowej
  informatyki stosowanej

 2. Temat pracy:
  Kondensat Bosego-Einsteina – przygotowanie wiązek laserowych

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec

  Opis:
  W Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni budowany jest układ eksperymentalny, w którym otrzymany zostanie kondensat Bosego-Einsteina.
  Zadaniem studenta będzie budowa pierwszej części toru optycznego, służącego do przygotowania wiązek o częstościach i innych parametrach odpowiednich dla pułapki magnetooptycznej. W miarę możliwości i wolnego czasu student może zbudować i scharakteryzować pułapkę magnetooptyczną, co może zapoczątkować jego regularną pracę badawczą.

  Wymagania:
  znajomość elementarnych podstaw fizyki atomowej i optyki, zdolności doświadczalne, motywacja do systematycznej pracy

  Liczba osób:
  3

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki

 3. Temat pracy:
  Manipulowanie atomami przy pomocy mikrofal

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec

  Opis:
  Praca będzie polegała na przygotowaniu układu eksperymentalnego, a następnie zastosowaniu mikrofal do kontroli wewnętrznych stopni swobody atomów rubidu. W ten sposób zostanie skonstruowane bardzo precyzyjne narzędzie do diagnostyki nowych urządzeń atomowo-powierzchniowych.

  Wymagania:
  znajomość elementarnych podstaw fizyki atomowej i optyki oraz elektroniki, zdolności doświadczalne, motywacja do systematycznej pracy

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki