Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

praktyki 2009

W roku akademickim 2008/2009 w Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni praktyki odbyli:

Beata Strack (temat 2)
Mariusz Tarnopolski (temat 1)
Roman Panaś (temat 1)


Tematy praktyk:

 1. Temat praktyki:
  Pułapka magnetooptyczna, optyczne lustro dipolowe, lasery, precyzyjna spektroskopia

  Opiekun:
  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  Celem praktyki jest przygotowanie toru optycznego dla lasera diodowego, wykorzystywanego do manipulowania atomami przy pomocy sił optycznych. Praktykant zapozna się ze specyfiką pracy badawczej w nowoczesnym laboratorium grupy Spektroskopii Fali Zanikającej, pozna technikę chłodzenia atomów do bardzo niskich temperatur (rzędu 10 μK) oraz ich pułapkowania w tzw. pułapce magnetooptycznej, jak również uniwersalne narzędzie do badania oddziaływań atomów z powierzchnią jakim jest optyczne lustro dipolowe. Ponadto, niejako przy okazji, praktykant zdobędzie podstawową wiedzę z zakresie technik ultrawysokiej próżni, aparatury laserowej i optycznej, technik precyzyjnej spektroskopii laserowej oraz sterowania eksperymentem. Oprócz wiedzy z zakresu fizyki i nowoczesnych technik eksperymentalnych, student będzie miał możliwość poznania kulisów pracy doświadczalnej, czyli przykładowo sposobu pozyskiwania środków na badania, zakupu sprzętu eksperymentalnego, opracowywania danych i pisania publikacji oraz innych praktycznych zagadnień, o których nie usłyszy na wykładach.
  Termin praktyki: lipiec lub wrzesień (do ustalenia)
  Liczba osób: 2 w jednym czasie

  Propozycja kierowana jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  inżynierii materiałowej
  fizyki medycznej i biofizyki

 2. Temat praktyki:
  Przygotowanie symulacji ruchu atomów na stronę internetową

  Opiekun:
  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  W ramach praktyki zostanie napisany aplet na stronę internetową, prezentujący symulację ruchu atomów w dipolowym lustrze optycznym. Aplet będzie przygotowany w oparciu o istniejący program w języku Java. Praktykant zapozna się z tematyką chłodzenia i pułapkowania atomów oraz ich ruchu w potencjale dipolowym wytworzonym przez falę zanikającą z uwzględnieniem oddziaływania van der Waalsa (oddziaływania z powierzchnią dielektryczną/metaliczną). Ponadto (w pewnym zakresie) będzie możliwe porównanie symulacji z wynikami doświadczalnymi. Co więcej, poprzez udział w codziennej pracy grupy, praktykant pozna specyfikę funkcjonowania nowoczesnego laboratorium oraz możliwości ewentualnej przyszłej kariery naukowej.
  Liczba osób: 1

  Propozycja kierowana jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  informatyki stosowanej
  inżynierii materiałowej
  fizyki medycznej i biofizyki

 3. Temat praktyki:
  Budowa układu stabilizacji częstotliwości lasera

  Opiekun:
  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  Celem praktyki jest zbudowanie prostego układu elektronicznego do stabilizacji częstotliwości lasera diodowego. Zbudowany układ elektroniczny wykorzystany zostanie w układzie optycznego lustra dipolowego, które służy do badania kwantowych efektów związanych z oddziaływaniem zimnych atomów z powierzchnią. Podczas projektowania i budowy układu stabilizacji częstości, praktykant potrenuje samodzielne rozwiązywanie napotkanych problemów oraz nabędzie podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych technik elektronicznych wykorzystywanych w zaawansowanych eksperymentach z dziedziny optyki atomowej. Ponadto praktykant będzie mógł przyjrzeć się pracy badawczej w nowoczesnym laboratorium, zarówno pod kątem badań prowadzonych przez grupę Spektroskopii Fali Zanikającej, jak i innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem laboratorium i rozwojem kariery naukowej.
  Termin praktyki: lipiec lub wrzesień (do ustalenia)
  Liczba osób: 1

  Propozycja kierowana jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  inżynierii materiałowej