Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start praktyki, licencjat, mgr tematy prac magisterskich 2009/2010

tematy prac magisterskich 2009/2010

 1. Tytuł pracy:
  Symulacje ruchu atomów w dipolowym lustrze optycznym

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  W Grupie Spektroskopii Fali Zanikającej zbudowano układ dipolowego lustra optycznego, będący nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do badania oddziaływań atomów z powierzchniami ciał stałych. Praca będzie polegała na przygotowaniu symulacji ruchu atomów w polu elektromagnetycznej fali zanikającej i polu grawitacyjnym, z uwzględnieniem sił van der Waalsa, Casimira-Poldera oraz z uwzględnieniem rozpraszania fotonów i czynników geometrycznych.

  Wymagania:
  Znajomość języka Fortran lub C++ oraz metod graficznej prezentacji danych.

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  informatyki stosowanej
  fizyki komputerowej

 2. Tytuł pracy:
  Komputerowe sterowanie eksperymentami w dipolowym lustrze optycznym dla zimnych atomów rubidu

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  Praca będzie polegała na przygotowaniu programu sterującego eksperymentami w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem dedykowanego komputera z przetwornikami analogowo-cyfrowymi, cyfrowo-analogowymi oraz wejściami i wyjściami TTL. Program będzie zawierał moduł sterowania, moduł analizy danych (np. z kamery CCD) oraz wygodny i uniwersalny moduł GUI.

  Wymagania:
  Znajomość języka Visual C++ lub innego (do dyskusji)

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  informatyki stosowanej
  fizyki komputerowej

 3. Tytuł pracy:
  Dipolowe lustro optyczne z pokryciem metalicznym - w stronę obliczeń kwantowych

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  W ramach pracy przygotowane zostanie dipolowe lustro optyczne z pokryciem metalicznym. Pozwoli to na wykorzystanie tzw. plazmonów powierzchniowych do wytworzenia odpychającego potencjału dla zimnej chmury atomów rubidu i zbudowanie układu konkurującego z obecnymi układami typu "atom chips".

  Wymagania:
  Znajomość podstaw fizyki atomowe

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki

 4. Tytuł pracy:
  Efekt Sterna-Gerlacha w dipolowym lustrze optycznym

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  Zadanie polega na rozbudowaniu istniejącego układu lustra optycznego i przeprowadzeniu eksperymentów z wykorzystaniem efektu Sterna-Gerlacha do zbadania wpływu bliskości powierzchni dielektrycznej (i metalicznej) na populacje podpoziomów zeemanowskich w atomach rubidu. Pozwoli to następnie na pomiar wpływu lustra dipolowego na koherencje w atomach i określenie przydatności układów powierzchniowo-optycznych do obliczeń kwantowych.

  Wymagania:
  Znajomość podstaw fizyki atomowej.

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki

Poprawiony: wtorek, 26 listopada 2013 00:10