Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

praktyki 2010

W roku akademickim 2009/2010 w Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni praktyki odbyli:

Paweł Bogdan (temat 1)
Czesław Makarski (temat 2)
Tomasz Kopacki (temat 3)
Julia Topolnicka (temat 4)


Praktykantom dziękujemy!

Tematy praktyk:

 1. Temat praktyki:
  Rozbudowanie programu w Javie do symulacji ruchu atomów

  Opiekun:
  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  Celem praktyki jest zwiększenie funkcjonalności istniejącego programu napisanego w języku Java. Program ten umożliwia obliczanie oraz wyświetlanie położeń i prędkości grupy atomów w tak zwanym dipolowym lustrze optycznym.
  Praktykant zapozna się z tematyką chłodzenia i pułapkowania atomów Ponadto będzie możliwe porównanie symulacji z wynikami doświadczalnymi. Poprzez udział w codziennej pracy grupy, praktykant pozna specyfikę funkcjonowania nowoczesnego laboratorium oraz możliwości ewentualnej przyszłej kariery naukowej.
  Termin praktyki: do ustalenia
  Liczba osób: 1

  Propozycja kierowana jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  astronomii
  informatyki stosowanej
  inżynierii materiałowej
  fizyki komputerowej
  fizyki medycznej i biofizyki

 2. Temat praktyki:
  Przygotowanie symulacji ruchu atomów na stronę internetową

  Opiekun:
  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  W ramach praktyki zostanie napisany aplet na stronę internetową, prezentujący symulację ruchu atomów w dipolowym lustrze optycznym. Aplet będzie przygotowany w oparciu o istniejący program w języku Java.
  Praktykant zapozna się z tematyką chłodzenia i pułapkowania atomów oraz ich ruchu w potencjale dipolowym wytworzonym przez falę zanikającą z uwzględnieniem oddziaływania van der Waalsa (oddziaływania z powierzchnią dielektryczną/metaliczną). Ponadto (w pewnym zakresie) będzie możliwe porównanie symulacji z wynikami doświadczalnymi. Co więcej, poprzez udział w codziennej pracy grupy, praktykant pozna specyfikę funkcjonowania nowoczesnego laboratorium oraz możliwości ewentualnej przyszłej kariery naukowej.
  Termin praktyki: do ustalenia
  Liczba osób: 1

  Propozycja kierowana jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  astronomii
  informatyki stosowanej
  inżynierii materiałowej
  fizyki komputerowej
  fizyki medycznej i biofizyki

 3. Temat praktyki:
  Budowa układu stabilizacji częstotliwości lasera

  Opiekun:
  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  Celem praktyki jest zbudowanie układu elektronicznego do stabilizacji częstotliwości lasera diodowego. Układ elektroniczny wykorzystany zostanie w optycznym lustrze dipolowym, które służy do badania kwantowych efektów związanych z oddziaływaniem zimnych atomów z powierzchnią.
  Praktykant potrenuje samodzielne rozwiązywanie napotkanych problemów oraz nabędzie podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych technik elektronicznych wykorzystywanych w zaawansowanych eksperymentach z dziedziny optyki atomowej. Ponadto praktykant będzie mógł przyjrzeć się pracy badawczej w nowoczesnym laboratorium, zarówno pod kątem badań prowadzonych przez w Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni, jak i innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem laboratorium i rozwojem kariery naukowej.
  Termin praktyki: do ustalenia
  Liczba osób: 1 lub 2

  Propozycja kierowana jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  astronomii
  informatyki stosowanej
  inżynierii materiałowej
  fizyki komputerowej
  fizyki medycznej i biofizyki

 4. Temat praktyki:
  Kształtowanie wiązki laserowej

  Opiekun:
  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  Celem praktyki jest zbudowanie układu optycznego służącego do kształtowania profilu natężenia wiązki laserowej. Układ zamieniający gaussowski rozkład natężenia na płaski wykorzystany zostanie w optycznym lustrze dipolowym, które służy do badania kwantowych efektów związanych z oddziaływaniem zimnych atomów z powierzchnią.
  Praktykant nabędzie podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych technik laserowych wykorzystywanych w zaawansowanych eksperymentach z dziedziny optyki atomowej. Ponadto będzie mógł uczestniczyć w pracy badawczej w Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni, przez co pozna specyfikę funkcjonowania nowoczesnego laboratorium oraz możliwości ewentualnej przyszłej kariery naukowej.
  Termin praktyki: do ustalenia
  Liczba osób: 1

  Propozycja kierowana jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  astronomii
  informatyki stosowanej
  inżynierii materiałowej
  fizyki komputerowej
  fizyki medycznej i biofizyki