Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start praktyki, licencjat, mgr tematy prac licencjackich 2016/2017

tematy prac licencjackich 2016/2017

 1. Tytuł pracy:
  Zimne atomy przy nanostrukturach metalicznych

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA) 

  Opis:
  W Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni prowadzone są badania nad dokładną kontrolą ruchu zimnych atomów oraz ich oddziaływaniem z nanostrukturami metalicznymi. Grupy atomów są chłodzone do temperatur bliskich zera bezwzględnego metodami optycznymi, a następnie wykorzystywane jako narzędzie eksperymentalne. Celem pracy będzie przeprowadzenie doświadczeń związanych z badaniem właściwości optycznego lustra dla atomów, działającego na bazie polarytonów plazmonów powierzchniowych i optycznej pułapki dipolowej dla atomów rubidu.

  Wymagania:
  znajomość podstaw optyki, zdolności doświadczalne, motywacja do systematycznej pracy 

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyka