Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start praktyki, licencjat, mgr tematy prac licencjackich 2015/2016

tematy prac licencjackich 2015/2016

 1. Tytuł pracy:
  Bezprzewodowy sensor pola magnetycznego oraz przyspieszenia liniowego i kątowego

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA) 

  Opis:
  Praca będzie polegała na zbudowaniu i oprogramowaniu niewielkiego, bezprzewodowego sensora pola magnetycznego i przyspieszeń w trzech osiach (opartego u układy MEMS). Praca przy części sprzętowo-elektronicznej będzie ułatwiona, dzięki zastosowaniu gotowych, łatwych w montażu modułów. Po stronie odbiorczej, sensor powinien umożliwiać przekazywanie danych do komputera. Stopień rozwoju tej części układu jest zagadnieniem do przedyskutowania. Sensor będzie miał konkretne zastosowania zarówno naukowe, jak i dydaktyczne.

  Wymagania:
  podstawowa wiedza z zakresu elektroniki, mikrokontrolerów i ich programowania 

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyka, informatyka

 2. Tytuł pracy:
  Zimne atomy przy nanostrukturach metalicznych

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA) 

  Opis:
  W Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni prowadzone są badania nad dokładną kontrolą ruchu zimnych atomów oraz ich oddziaływaniem z powierzchniami ciał stałych. Celem pracy będzie przeprowadzenie eksperymentów związanych z badaniem właściwości lustra dipolowego działającego na badzie polarytonów plazmonów powierzchniowych i optycznej pułapki dipolowej dla atomów rubidu.

  Wymagania:
  znajomość podstaw optyki, zdolności doświadczalne, motywacja do systematycznej pracy 

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyka
 3. Tytuł pracy:
  Baza informacji o konferencjach w witrynie wydziałowej

  Opiekun:
  dr Tomasz Kawalec (ZOA) 

  Opis:
  Tematem proponowanej pracy licencjackiej jest przygotowanie bazy podstawowych informacji o konferencjach współorganizowanych przez nasz Wydział, a zgłaszanych przez pracowników naszego Wydziału. Baza ta składałaby się z trzech modułów:

  • administracyjnego  umożliwiającego wprowadzanie korekt oraz ręczne wprowadzanie i usuwanie wpisów,
  • pracowniczego  umożliwiającego zgłaszanie konferencji i ich automatyczne dodawanie do bazy,
  • ogólnego  umożliwiającego wyświetlanie informacji o konferencjach.

  System powinien automatycznie przygotowywać kopię zapasową bazy danych, a także dbać o automatyczne kategoryzowanie wyświetlanych informacji w zależności od aktualnej daty (konferencja planowana, właśnie się odbywająca, zakończona).

  Wymagania:
  znajomość baz danych i podstawowych technik przygotowywania stron internetowych 

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  informatyka

 4. Tytuł pracy:
  Baza tematów prac magisterskich, licencjackich i praktyk w witrynie wydziałowej

  Opiekun:
  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  Tematem proponowanej pracy licencjackiej jest przygotowanie bazy tematów prac magisterskich i licencjackich oraz praktyk, zgłaszanych przez pracowników naszego Wydziału. Baza ta składałaby się z trzech modułów:

  • studenckiego − umożliwiającego wyszukiwanie tematów i ich wyświetlanie,
  • pracowniczego  umożliwiającego zgłaszanie tematów i ich automatyczne dodawanie do bazy,
  • administracyjnego  umożliwiającego wprowadzanie korekt oraz ręczne wprowadzanie i usuwanie tematów.

  System powinien automatycznie przygotowywać kopię zapasową bazy danych.

  Wymagania:
  znajomość baz danych i podstawowych technik przygotowywania stron internetowych 

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  informatyka