Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start praktyki, licencjat, mgr tematy prac magisterskich 2010/2011

tematy prac magisterskich 2010/2011

 1. Tytuł pracy:
  Napisanie programu do analizy zdjęć chmury zimnych atomów

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  W Grupie Zimnych Atomów przy Powierzchni zbudowano układ dipolowego lustra optycznego, będący nowoczesnym i uniwersalnym narzędziem do badania oddziaływań atomów z powierzchniami ciał stałych.
  Praca będzie polegała na przygotowaniu programu służącego do obróbki, analizy i wizualizacji zdjęć chmury zimnych atomów, otrzymywanych z cyfrowego aparatu CCD.

  Wymagania:
  Ewentualna znajomość środowiska LabView

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  informatyki stosowanej
  fizyki komputerowej

 2. Tytuł pracy:
  Dipolowe lustro optyczne z pokryciem metalicznym - w stronę obliczeń kwantowych

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  W ramach pracy przygotowane zostanie dipolowe lustro optyczne z pokryciem metalicznym. Pozwoli to na wykorzystanie tzw. plazmonów powierzchniowych do wytworzenia odpychającego potencjału dla zimnej chmury atomów rubidu i zbudowanie układu konkurującego z obecnymi układami typu "atom chips".

  Wymagania:
  Znajomość elementarnych podstaw fizyki atomowej

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  inżynierii materiałowej

 3. Tytuł pracy:
  Dipolowe lustro optyczne - nowa generacja

  Opiekun:

  dr Tomasz Kawalec (ZOA)

  Opis:
  Zadanie polega na rozbudowaniu istniejącego układu dipolowego lustra optycznego, a w szczególności zaimplementowaniu wielofunkcyjnego układu magnetycznego do pułapkowania atomów oraz eksperymentów typu Sterna-Gerlacha.

  Wymagania:
  Znajomość elementarnych podstaw fizyki atomowej

  Temat kierowany jest głównie do studentów specjalizacji:
  fizyki
  inżynierii materiałowej