Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start publikacje schemat Cracow do pakietu Beamer w LaTeXu - Cracow Beamer theme

schemat Cracow do pakietu Beamer w LaTeXu - Cracow Beamer theme

Zachęcamy do stosowania LateXowej klasy Beamer przy tworzeniu prezentacji komputerowych. Istnieje wiele gotowych schematów (Beamer theme albo inaczej „motywów”) prezentacji, charakterystycznie oznaczanych nazwami miast. Poniżej przedstawiamy kolejny schemat, nieoficjalnie nazwany Cracow, który powstał jako prosta modyfikacja schematu Warsaw.

wersja polska
English version
LaTeX: schemat Cracow do klasy Beamer
LaTeX: Cracow theme for Beamer class

Cracow łączy ogólny układ graficzny schematu Warsaw z elementami innych schematów. Na środku stopki jest wyświetlany dodatkowy tekst, definiowany poleceniem \gdzie (uwaga − to pole nie może być puste). W prawej części stopki jest wyświetlana data oraz numer slajdu i liczba wszystkich slajdów. W nagłówku zmniejszone zostało pole przeznaczone dla tytułów sekcji, a zwiększone – dla tytułów podsekcji. Ponadto zmniejszona została czcionka w opcjonalnych tytułach poszczególnych slajdów (wyświetlanych tuż pod nagłówkiem) oraz zlikwidowane są ikonki nawigacji, które dodawane były automatycznie do całej prezentacji.

Do pobrania jest wersja polska oraz niewiele zmodyfikowana – wersja angielska.

W plikach .zip zebrane są:

  1. plik źródłowy szablonu prezentacji,
  2. pliki stylów, generujące schemat Cracow,
  3. wynikowy plik PDF,
  4. pomocniczy plik logo.jpg (używany na stronie tytułowej).


(c) 2012 Tomasz Kawalec