Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start

Działa górna pułapka magnetooptyczna w układzie BEC

Działa górna pułapka magnetooptyczna (tak zwana trójwymiarowa – 3D MOT) w układzie BEC. Pułapka ta znajduje się w górnej komórce szklanej (w dolnej znajduje się pułapka 2D+ MOT) i jest ładowana strumieniem atomów przepychanych ciśnieniem światła z dolnej komórki. W 3D MOT gromadzimy do 109 atomów, a temperatura chmury atomów to około 50 μK. Zaimplementowany jest również układ fluorescencyjnego i absorpcyjnego obrazowania atomów oraz układ optycznego pompowania atomów do odpowiedniego poziomu zeemanowskiego (F = 2, mF = 2).

Atomy z pułapki magnetooptycznej są przeładowywane do pułapki magnetycznej – zwanej pułapką ciemną, ponieważ do pułapkowania atomów nie używa się w niej światła. Pułapka ta powstaje w minimum pola magnetycznego, tworzonego przez cewkę w kształcie litery „Z” oraz dwie pary cewek pomocniczych (tak zwanych offsetowych). W kolejnym kroku atomy będą transportowane do magnetycznej mikropułapki powierzchniowej, zwanej atom chip, w celu przeprowadzenia chłodzenia przez odparowanie.

Chmura atomów w pułapce magnetooptycznej 3D jest widoczna gołym okiem. Poniżej prezentujemy zdjęcie fragmentu układu wykonane zwykłym aparatem cyfrowym. Chmura atomów ma średnicę około 5 mm.

Górna pułapka magnetooptyczna (MOT) - miliard atomów rubidu

Badania finansowane są ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Laboratorium Technologii Kwantowych.