Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start

Konferencja Young Atom Opticians (YAO) 2012

konferencja YAO 2012


W dniach 26 - 30 marca 2012 r. w Krakowie odbędzie się osiemnasta konferencja YAO (Young Atom Opticians Conference). Organizacji spotkania YAO 2012 podjęli się doktoranci fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy związani są poprzez swoje prace badawcze z tematyką fizyki atomowej. Opiekunem naukowym konferencji jest dr. hab. Jerzy Zachorowski. Konferencja odbędzie się pod patronatem Jego Magnificencji prof. dr hab. Karola Musioła oraz Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Strona konferencji: yao2012.coldatoms.com.


Konferencje YAO to coroczne wydarzenie, mające na celu stworzenie międzynarodowej społeczności młodych naukowców pracujących w dziedzinie optyki kwantowej ze szczególnym uwzględnieniem zimnych gazów atomowych. W czasie tych spotkań zarówno fizycy doświadczalni jak i teoretyczni mają możliwość zaprezentowania swoich badań oraz uczestnictwa w inspirującej dyskusji na ich temat, zarówno podczas wystąpień ustnych, jak i sesji plakatowych. Uczestnikami konferencji są przeważnie studenci studiów doktoranckich, jednakże jest ona otwarta również dla studentów studiów magisterskich oraz innych młodych naukowców rozpoczynających pracę w dziedzinie fizyki atomowej.