Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start

Publikacja w European Journal of Physics

Artykuł pt. Two laser interference visible to the naked eye został przyjęty do druku w European Journal of Physics i opublikowany on-line na stronie wydawcy:

Eur. J. Phys. 33 (2012) 85-90

Można tam znaleźć również dwa krótkie filmy jako materiał dodatkowy.

W artykule przedstawiona jest metoda obserwacji bardzo stabilnych prążków interferencyjnych w przypadku, gdy interferujące wiązki pochodzą z dwóch różnych laserów diodowych. Główna idea polega na zastosowaniu względnej stabilizacji częstości wiązek laserowych, a następnie przesunięciu częstości wiązki jednego z nich tak, aby częstości obydwu interferujących wiązek były jednakowe.

Względna stabilizacja częstości laserów jest realizowana przy pomocy pętli PLL, stabilizującej częstość i fazę sygnału dudnień z obydwu laserów do zewnętrznego wzorca. Przesunięcia częstości jednej z wiązek dokonuje się standardową metodą, przy pomocy modulatora akusto-optycznego.