Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start

Publikacja w Optica Applicata

Artykuł pt. Optical surface devices for atomic and atom physics został przyjęty do druku w Optica Applicata 40(3), 2010.