Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start

Artykuł w Plasmonics

Nasz nowy artykuł pod tytułem Surface Plasmon Polaritons Probed with Cold Atoms został opublikowany w czasopiśmie Plasmonics.

W artykule przedstawiamy pomiar natężenia polarytonów plazmonów powierzchniowych wzbudzanych na metalicznej siatce dyfrakcyjnej, skonstruowanej na bazie wewnętrznych warstw modyfikowanych płyt DVD-R lub DVD-RW. Pomiar został przeprowadzony przy użyciu zimnych atomów z pułapki magnetooptycznej. Odpowiednie dobranie parametrów światła wzbudzającego oraz parametrów samej siatki prowadzi do uzyskania natężenia światła przy powierzchni nawet 90 razy większego niż natężenie światła padającego.

Ponadto, w bezpośrednim pomiarze kamerą termowizyjną, zmierzyliśmy efekty termo-plazmonowe związane z rozpraszaniem energii plazmonów powierzchniowych w cienkiej warstwie złota.

ReadCube:Tomasz Kawalec, Aleksandra Sierant, Roman Panaś, Jacek Fiutowski, Dobrosława Bartoszek-Bober, Leszek Józefowski, Horst-Günter Rubahn, Surface Plasmon Polaritons Probed with Cold Atoms, Plasmonics (2017)

DOI: https://doi.org/10.1007/s11468-017-0555-8

Poprawiony: niedziela, 12 marca 2017 22:02