Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start

Optyczna pułapka dipolowa

Przedstawiamy zdjęcia chmur atomów rubidu w optycznej pułapce dipolowej, ładowanej z pułapki MOT (Magneto-Optical Trap):


optyczna pułapka dipolowa

a) około 120 tysięcy atomów w pułapce utworzonej w przewężeniu wiązki laserowej 1083 nm o mocy 8 W.  Zdjęcie wykonano po 90 ms trzymania atomów w pułapce.

b) około 100 tysięcy atomów w skrzyżowanych pułapkach dipolowych, utworzonych w wiązce lasera 1083 nm (8 W) i 785 nm (0.4 W).  Poniżej pułapki dipolowej widoczna jest chmura atomów z pułapki MOT, spadających pod wpływem grawitacji. Zdjęcie wykonano po 20 ms trzymania atomów w pułapkach.

Temperatura chmur atomów w pułapkach to około 5 μK. Szerokość obrazka to w rzeczywistości około 8.5 mm.

Poprawiony: środa, 17 lutego 2016 11:26