Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start

Prace licencjackie wykonywane w roku akademickim 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 pod kierunkiem dr Tomasza Kawalca wykonywane są trzy prace licencjackie z informatyki:

  • Baza tematów prac magisterskich, licencjackich i praktyk w witrynie wydziałowej (pani Iwona Winiarska)
  • Baza informacji o konferencjach w witrynie wydziałowej (pan Paweł Dzięcioł)
  • Bezprzewodowy sensor pola magnetycznego oraz przyspieszenia liniowego i kątowego (pan Przemysław Olaszański)