Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start

Prace licencjackie wykonane w roku akademickim 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 zostały wykonane w naszym laboratorium na nowym Kampusie dwie prace licencjackie, związane z tematyką plazmonów polarytonów powierzchniowych.

1. Detektor plazmonowy dla atomów rubidu, autor: Michał Mandrysz

W ramach pracy został zbudowany od podstaw i przetestowany fazowy sensor plazmonowy dla gazów (docelowo – dla atomów rubidu) o zmierzonej czułości 8×10-8 RIU (refractive index units). Czułość ta jest o około 3 rzędy wielkości lepsza niż w przypadku detekcji amplitudowej.

2. Plazmonowa platforma dla zimnych atomów, autorka: Zuzanna Orzechowska

Eksperymentalnie przebadano wpływ ciepła rozpraszanego przez plazmony polarytonów powierzchniowych na adsorpcję i desorpcję atomów rubidu ze złota, w warunkach ultrawysokiej próżni


Ponadto, pani Iwona Gajewska przygotowała pracę pod tytułem "Strona Warsztatu Mechanicznego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego", której efektem jest dostępna na stronie Instytutu Fizyki UJ aplikacja służąca do zgłaszania zleceń w Warsztacie Mechanicznym.

Poprawiony: poniedziałek, 15 lutego 2016 14:50