Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start badania fala zanikająca
fala zanikająca

Fala zanikająca

Podstawowy opis fali zanikającej: fala płaska na granicy dwóch dielektryków, całkowite wewnętrzne odbicie, kąt graniczny, fala zanikająca

Więcej…
 

Właściwości fali zanikającej

Podstawowe właściwości fali zanikającej: głębokość wnikania, wektor Poyntinga, przesunięcie Goosa-Hänchen

Więcej…
 

Spektroskopia w fali zanikającej

Jak działa spektroskopia w fali zanikającej – osłabione całkowite wewnętrzne odbicie z równań Fresnela, spektroskopia absorpcyjna oraz optogalwaniczna

Więcej…
 

Polaryzacja fali zanikającej - eksperyment rubidowy (Rb)

Opis pomiaru stanu polaryzacji fali zanikającej z wykorzystaniem efektu Zeemana oraz spektroskopii absorpcyjnej (osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia) w fali zanikającej dla atomów rubidu.

Więcej…
 

Polaryzacja fali zanikajacej - eksperyment argonowy (Ar)

Opis pomiaru stanu polaryzacji fali zanikającej z wykorzystaniem efektu Zeemana oraz spektroskopii w fali zanikającej z uzyciem efektu optogalwanicznego dla atomów argonu.

Więcej…