Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

Start badania
badania

Wygrzewanie układu ultrawysokiej próżni

Wygrzewanie układu ultrawysokiej próżni

  • lustro dipolowe – optyczne lustro dipolowe dla wstępnie schłodzonych atomów rubidu, bazujące na fali zanikającej wzbudzanej na szklanym pryzmacie. W tym układzie zmierzyliśmy przekaz pędu pomiędzy falą zanikającą a atomami dla niewielkich odstrojeń tej fali. Prezentujemy również potrójne odbicie chmury atomów od lustra dipolowego.
  • zimne atomy i plazmony – skonstruowaliśmy lustro dla atomów rubidu bazujące na polarytonach plazmonów powierzchniowych wzbudzanych na metalicznej siatce dyfrakcyjnej. Układ ten jest pierwszym krokiem w kierunku zbudowania optycznego „chipu” dla atomów.
  • BEC – przygotowujemy układ do produkcji kondensatu Bosego-Einsteina (BEC) przy „chipie” atomowym. Atomy zgromadzone w powierzchniowej pułapce magnetycznej sa gotowe do chłodzenia przez odparowanie.
  • stabilizacja laserów – przybliżamy działanie częstotliwościowej i fazowej względnej stabilizacji laserów diodowych. Prezentujemy ciekawy efekt widocznej gołym okiem interferencji światła z dwóch różnych laserów.
  • fala zanikająca – przedstawiamy podstawowe właściwości fali zanikającej oraz dwa eksperymenty, w których badaliśmy stan polaryzacji tej fali.
  • nanowłókna – nanostruktury organiczne, dzięki swojej anizotropii oraz silnej fluorescencji przy wzbudzeniu UV,  zostały wykorzystane do bezpośredniego badania stanu polaryzacji fali zanikającej.
  • LIAD – opisujemy podstawy efektu LIAD (Light Induced Atomic Desorption) oraz eksperymentów, w których był on badany.