Laboratorium Zimnych Atomów przy Powierzchni

aktualności

Tematy praktyk na wakacje 2016 i prac licencjackich na rok 2016/2017

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma tematami praktyk wakacyjnych dla studentów drugiego roku oraz tematem pracy licencjackiej dla studentów trzeciego roku:

  • praktyka: Eksperymenty z zimnymi atomami
  • praktyka: Holografia cyfrowa
  • praca licencjacka: Zimne atomy przy nanostrukturach metalicznych

Szczegóły dotyczące powyższych tematów można znaleźć tutaj.

 

Sesja plakatowa II Pracowni Fizycznej

Z przyjemnością prezentujemy dwa plakaty, wykonane pod opieką dr. Tomasz Kawalca przez studentki kierunku Biofizyka, w ramach XVIII Studenckiej Sesji Plakatowej. Pani Karolina Szafrańska zdobyła I miejsce (ex aequo z panem Mikhailem Padniukiem) za plakat Pompowanie optyczne, a pani Paulina Kotarba zdobyła wyróżnienie za plakat Wyznaczanie energii dysocjacji molekuły jodu:

Pompowanie optyczne - plakat
Wyznaczanie energii dysocjacji molekuły jodu - plakat


 

Ostatnio na niebie

Prezentujemy dwa zdjęcia ciekawych zjawisk na niebie z ostatniego czasu:

tęcza wielokrotna w Krakowie
tranzyt Merkurego 2016

Po lewej stronie mamy tak zwaną tęczę wielokrotną, widzianą w Krakowie 25 kwietnia 2016 po południu. Nie należy mylić tego zjawiska z często widzianą tęczą podwójną. Efekt zwielokrotnienia tęczy jest powodowany nie tylko przez ugięcie światła w kroplach wody w zależności od długości fali, jak w zwykłej tęczy, ale też przez interferencję światła odbijanego od kropel wody w powietrzu.

Zdjęcie po prawej stronie przedstawia tranzyt Merkurego na tle Słońca 9 maja 2016 roku. Zdjęcie wykonano o godzinie 15:55 czasu lokalnego, jak zwykle aparatem Panasonic DMC-FZ45 z założonym foliowym filtrem Baader 5.0, wklejonym w „tulipana”.

W obydwu powyższych zdjęciach mocno zwiększono kontrast.

 

Optyczna pułapka dipolowa

Przedstawiamy zdjęcia chmur atomów rubidu w optycznej pułapce dipolowej, ładowanej z pułapki MOT (Magneto-Optical Trap):


optyczna pułapka dipolowa

a) około 120 tysięcy atomów w pułapce utworzonej w przewężeniu wiązki laserowej 1083 nm o mocy 8 W.  Zdjęcie wykonano po 90 ms trzymania atomów w pułapce.

b) około 100 tysięcy atomów w skrzyżowanych pułapkach dipolowych, utworzonych w wiązce lasera 1083 nm (8 W) i 785 nm (0.4 W).  Poniżej pułapki dipolowej widoczna jest chmura atomów z pułapki MOT, spadających pod wpływem grawitacji. Zdjęcie wykonano po 20 ms trzymania atomów w pułapkach.

Temperatura chmur atomów w pułapkach to około 5 μK. Szerokość obrazka to w rzeczywistości około 8.5 mm.

 

Prace licencjackie wykonywane w roku akademickim 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 pod kierunkiem dr Tomasza Kawalca wykonywane są trzy prace licencjackie z informatyki:

  • Baza tematów prac magisterskich, licencjackich i praktyk w witrynie wydziałowej (pani Iwona Winiarska)
  • Baza informacji o konferencjach w witrynie wydziałowej (pan Paweł Dzięcioł)
  • Bezprzewodowy sensor pola magnetycznego oraz przyspieszenia liniowego i kątowego (pan Przemysław Olaszański)
 

Prace licencjackie wykonane w roku akademickim 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 zostały wykonane w naszym laboratorium na nowym Kampusie dwie prace licencjackie, związane z tematyką plazmonów polarytonów powierzchniowych.

1. Detektor plazmonowy dla atomów rubidu, autor: Michał Mandrysz

W ramach pracy został zbudowany od podstaw i przetestowany fazowy sensor plazmonowy dla gazów (docelowo – dla atomów rubidu) o zmierzonej czułości 8×10-8 RIU (refractive index units). Czułość ta jest o około 3 rzędy wielkości lepsza niż w przypadku detekcji amplitudowej.

2. Plazmonowa platforma dla zimnych atomów, autorka: Zuzanna Orzechowska

Eksperymentalnie przebadano wpływ ciepła rozpraszanego przez plazmony polarytonów powierzchniowych na adsorpcję i desorpcję atomów rubidu ze złota, w warunkach ultrawysokiej próżni


Ponadto, pani Iwona Gajewska przygotowała pracę pod tytułem "Strona Warsztatu Mechanicznego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego", której efektem jest dostępna na stronie Instytutu Fizyki UJ aplikacja służąca do zgłaszania zleceń w Warsztacie Mechanicznym.

 


Strona 2 z 8