Laboratory of Cold Atoms Near Surfaces

Start publications PhD, master's and bachelor's theses

PhD, master's and bachelor's theses

PhD, master's and bachelor's theses prepared in our group

Bachelor's theses:

 • A. Pławecka, Zimne atomy i plazmony powierzchniowe (2013)
  bachelor's thesis
 • K. Cegiełka, W stronę plazmonowego lustra dla atomów (2013)
  bachelor's thesis
 • A. Gajos, Kompaktowe pułapki magnetooptyczne - w stronę kondensatu Bosego-Einsteina (2011)
  bachelor's thesis
 • T. Kopacki, Manipulowanie atomami w dipolowym lustrze optycznym (2011)
  bachelor's thesis

Master's theses:

 • T. Kopacki, Przygotowanie dipolowej pułapki optycznej (2013)
  master's thesis
 • R. Panaś, Ultra-zimne atomy w kompaktowym układzie eksperymentalnym (2012)
  master's thesis
 • T. Urbańczyk, Oddziaływanie zimnych atomów z powierzchnią dielektryczną w dipolowym lustrze optycznym (2009)
  master's thesis
 • S. Życiński, Opracowanie układu dipolowego lustra optycznego dla linii D2 atomów Rb (2008)
  master's thesis
 • D. Bartoszek, Absorpcyjne obrazowanie zimnych atomów (2008)
  master's thesis
 • P. Marcinek, Bezdopplerowska spektroskopia atomowa w fali zanikającej (2006)
  master's thesis
 • J. Fiutowski, Efekt Zeemana obserwowany w fali zanikającej (2005)
  master's thesis
 • M. Walczak, Spektroskopia atomowa przy powierzchni dielektryka (2002)
  master's thesis
 • T. Kawalec, Optyczne badanie atomów przy powierzchni dielektryka (2001)
  master's thesis
 • W. Komorowski, Spektroskopia fali zanikającej (2001)
  master's thesis
 • M. J. Kasprowicz, Zjawisko selektywnego odbicia (2000)
  master's thesis
 • K. Kiersnowski, Spektroskopia atomów blisko powierzchni dielektryka (1997)
  master's thesis

PhD theses:

 • D. Bartoszek-Bober, Manipulowanie atomami przy powierzchniach za pomocą potencjałów optycznych i magnetycznych (2013)
  praca doktorska
 • J. Fiutowski, Fala zanikająca w oddziaływaniach z atomami i obiektami mezoskopowymi (2009)
  PhD thesis
 • K. Kiersnowski, Badanie własności zimnych atomów przy powierzchni oraz ich modów orbitalnych w pułapce magneto optycznej (2007)
  PhD thesis
 • T. Kawalec, Właściwosci fali zanikającej i ich wykorzystanie do badania ruchu atomów przy powierzchni dielektryka (2005)
  PhD thesis
 • M. J. Kasprowicz, Badanie procesów zachodzących w zjawisku wyindukowanej światłem desorpcji atomowej (2004)
  PhD thesis