Laboratory of Cold Atoms Near Surfaces

Start funding POIG 2.2: NLTK
National Laboratory for Quantum Technologies

Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych

projekt współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Narodowe Laboratorium Technologii Kwantowych to konsorcjum złożone z wiodących w skali kraju jednostek naukowych zajmujących się badaniami w zakresie technologii kwantowych, w tym informatyki kwantowej, inżynierii kwantowej oraz dziedzin pokrewnych.

Grupa Zimnych Atomów przy Powierzchni uczestniczy w projekcie z budżetem ponad 1.6 mln zł.


NLQT poster